Feature Image

Onderzoek ervaringen domotica inzet thuis gestart

Vorige maand zijn studenten van de Hogeschool Leiden gestart met een onderzoek naar de ervaringen met domotica in de thuissituatie. Zij maken een overzicht van soorten domotica die worden ingezet.

Ook gaan zij de ervaringen van personen met dementie, de mantelzorgers en de zorgverleners met de ingezette domotica in beeld brengen. Naar verwachting zullen we in de nabije toekomst steeds meer gebruikmaken van domotica om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. De uitkomsten van dit kleinschalige onderzoek kunnen waardevolle inzichten bieden over de optimale inzet van domotica in de thuissituatie.

Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Transmuralis en de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden.