Feature Image

Nieuwe website logeerzorg ZHN gelanceerd en eerste logés verwelkomd

Op 15 februari j.l. heeft de eerste pilotlocatie met vier beschikbare logeerplekken zich geopend: locatie Noorderbrink te Alphen aan den Rijn, onderdeel van zorgaanbieder ActiVite. 

De eerste logés hebben inmiddels gebruik gemaakt van de logeervoorziening en de reacties zijn positief. 

“Het is fijn te merken dat we de mantelzorgers heel blij kunnen maken door hen te ontlasten. Al lachen we stiekem ook in onze vuistjes als onze cliënten hun mantelzorger de plek zelf gunnen…” aldus Meredith Heerenveen, teammanager locatie Noorderbrink.

Deze locatie biedt de ideale kans om praktijkervaring op te doen, een realistisch beeld te vormen van de zorg- en ondersteuningsvraag, te leren van de eerste ervaringen en op basis daarvan het concept van de logeervoorziening door te ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van een participatief actieonderzoek. Het participatieve onderzoek wordt uitgevoerd door Leyden Academy. De eerste gesprekken met de zorgprofessionals (werkzaam op de pilotlocatie), de mantelzorgers en de logés zijn gaande.

Naast de regionale projectgroep respijtzorg en bijbehorende achterbannen, hebben ook mantelzorgers, (potentiële) logés, verwijzers én de medewerkers van de pilotlocatie(s) een centrale rol in deze pilot.

Inmiddels is ook een informatieve website gelanceerd: www.logeerzorgzhn.nl. Er zijn via deze website ook flyers en posters beschikbaar die zich richten tot de mantelzorger en zorgvrager met daarop informatie over logeerzorg in de regio Zuid-Holland Noord. Deze materialen kunnen door (zorg)professionals aangevraagd worden via de website: www.logeerzorgzhn.nl/voor-zorgprofessionals.

Contact
José de Korte is vorige maand gestart als projectleider en heeft het stokje overgenomen van Manon Hekman. Heeft u een vraag, suggestie of wilt u actief bijdragen aan dit project? Neem dan contact op met José de Korte. Ze is via e-mailadres logeerzorghzhn@transmuralis.nl bereikbaar of telefonisch via 071-3628220.

Meer weten over projectleider José de Korte? Bekijk hier het bericht dat wij vorige maand publiceerde, waarin José zich aan u voorstelt.