Feature Image

Nieuwe voorlichtingsproducten voor jonge mensen met dementie

Transmuralis heeft de afgelopen twee jaar de handen ineengeslagen met Marente, ActiVite en Topaz om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen.

Zij hebben samen onderzocht hoe de zorg nu wordt ervaren door jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Het project is inmiddels afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd.

Zo is er een informatielijst voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, casemanagers, huisartsen en hulpverleners ontwikkeld. Ook zijn alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio met expertise dementie op jonge leeftijd in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een sociale kaart voor de regio Zuid-Holland Noord.

Daarnaast is er onder andere gewerkt aan de verbetering van samenwerking tussen (zorg)professionals en is er specifieke aandacht geweest voor de jonge mantelzorgers. Alle producten die zijn voortgevloeid uit het project zijn te vinden op de speciale webpagina Dementie op jonge leeftijd van de wegwijzer Dementie Zuid-Holland Noord. Ook zijn de voorlichtingsproducten opgenomen op de website van Transmuralis.