Feature Image

Nieuwe activiteiten voor jonge mensen met dementie in de regio

Eerder hebben we jullie geïnformeerd over de klantreis voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Binnen onze regio zijn er naar schatting enkele honderden personen, die hiermee worden geconfronteerd.

De klantreis is een onderzoeksmethodiek, waarbij vanuit de persoon met dementie en zijn/haar naasten wordt gekeken hoe het proces wordt ervaren en wat beter kan.

In 2022 zijn de uitkomsten van de klantreis gepresenteerd en zijn werkgroepen aan de slag om verbeteracties op te zetten. Ondertussen ontplooien zich in de regio ook mooie initiatieven voor deze bijzondere doelgroep. Zo zijn in Alphen aan den Rijn en omgeving een aantal goede voorbeelden opgestart, Tom on Tour en Tom’s Meat en Eat. Beide zijn twee vernieuwende activiteiten, waar de deelnemers en hun mantelzorgers erg enthousiast over zijn. Meer informatie hierover is te vinden via Home – Tom in de buurt