Feature Image

Leg de Link: digitale scholing over NAH

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een aandoening die veel vaker voorkomt dan gedacht. In Nederland leven naar schatting 650.000 mensen met de gevolgen van NAH. Binnen een huisartsenpraktijk betreft dit gemiddeld 64 patiënten.

Deze patiënten zijn lang niet altijd goed in beeld bij de huisarts, omdat de symptomen van NAH heel divers kunnen zijn en goede diagnostiek soms ontbreekt. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met NAH vaak ‘draaideur’-patiënten in de huisartsenpraktijk zijn. Veel consulten kunnen worden voorkomen door het onderkennen van de symptomen en de inzet van gespecialiseerd (ambulant) zorgaanbod uit de regio.

Tijdens de digitale scholingsbijeenkomst Leg de Link, gepland op dinsdagavond 26 september om 19.00 uur, zullen we kennis en ervaringen uitwisselen over patiënten met NAH in de thuissituatie. Ook presenteren gespecialiseerde zorgverleners uit de regio hun (ambulante) aanbod. Karen den Oever, revalidatiearts bij Basalt, neemt ons mee in de feiten over NAH, waarbij zij ook een aantal ‘eye-openers’ presenteert.

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst zijn er korte pitches, waarin gespecialiseerde zorgverleners van Neuronet, GGZ Rivierduinen en Marente zich presenteren. Ook zal Ad van Dongen, senior coördinator Hersenletsel.nl e.e.a. vertellen vanuit het perspectief van een patiëntenvereniging. De scholingsbijeenkomst Leg de Link is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanmelden voor deze scholingsbijeenkomt is nog mogelijk via Transmuralis – Leg de Link.