Feature Image

Klantreis dementie en migratieachtergrond

In april is de regionale werkgroep Klantreis dementie en migratieachtergrond van start gegaan. In deze werkgroep is een brede vertegenwoordiging van zorg, welzijn en belangbehartiging van mensen met dementie geborgd.

Het aantal mensen met dementie stijgt tweemaal zo snel onder mensen met een migratieachtergrond dan onder autochtone mensen. Culturele verschillen spelen een belangrijke rol in de begeleiding en zorg voor mensen met dementie en een migratieachtergrond. Dit maakt een klantreis specifiek voor deze doelgroep van belang. De werkgroep is actief betrokken bij het vormgeven van de onderzoeksopzet, uitvoer en de presentatie van de resultaten aan betrokkenen in het werkveld. Dit proces zal naar verwachting 1,5 jaar duren.

De klantreis voor mensen met dementie en migratieachtergrond wordt uitgevoerd door Transmuralis in samenwerking met het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap binnen de Werkplaats Sociaal Domein Leiden.