Feature Image

Kaartspel Kiezen & Delen

Als mensen ongeneeslijk ziek zijn, praten ze vaak weinig over hun wensen en behoeften. Omdat ze het lastig vinden of omdat ze niet beseffen dat ze een keuze hebben.

Met het spel Kiezen & Delen wil Palliatieve Zorg Nederland mensen helpen om het gesprek over hun wensen en behoefte aan te gaan, want de palliatieve fase gáát over kiezen en delen. Kiezen over hoe iemand de rest van zijn of haar leven wil invullen en dit delen met naasten en zorgverleners.

Klik hier als u Kiezen & Delen gratis wilt bestellen.
Wilt u meerdere exemplaren ontvangen, bijvoorbeeld omdat u deze uit wilt delen bij een bijeenkomst? Neem dan contact op met Anne Kors-Walraven