Feature Image

Huisartspraktijk? Organiseer een bijeenkomst Tijdig spreken over het levenseinde

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd.

Belangrijk is dan dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het wel nodig dat zij zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde.

In 2022 hebben we goede ervaringen opgedaan met het organiseren van bijeenkomsten door huisartspraktijken. Bij deze bijeenkomsten nodigen huisartsen de patiënten (doorgaans van 75 jaar en ouder) uit hun eigen praktijk uit om aanwezig te zijn. De huisarts geeft zelf voorlichting en beantwoordt vragen, soms samen met andere relevante partijen (bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, coördinator van een VTPZ-organisatie of welzijnsmedewerker).

Heeft u interesse om als huisartspraktijk een publieksbijeenkomst te organiseren? We helpen u graag met onze toolbox en aanvullende ondersteuningsmogelijkheden. U leest er hier meer over.