Feature Image

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase

Eind oktober 2023 is de herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd door IKNL. 

Deze richtlijn biedt aanbevelingen over de zorg vanaf het moment waarop het overlijden zich onafwendbaar aandient. Dat betreft veelal maximaal de laatste zeven dagen van het leven, zoals gesteld in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Deze richtlijn richt zich dan ook op de zorg die ingezet wordt als de verwachting van het interdisciplinaire zorgteam is dat de patiënt binnen een week zal komen te overlijden.

Lees hier meer over de herziene richtlijn Zorg in de stervensfase.