Feature Image

Herziene richtlijn Dementie in de palliatieve fase

De herziene richtlijn Dementie in de palliatieve fase is gepubliceerd. Bij dementie veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen.

De zorgdoelen veranderen van zeer actief behandelen naar behoud van functioneren naar een palliatieve benadering, gericht op kwaliteit van leven.

Sinds november 2021 is een multidisciplinaire werkgroep bezig geweest met het herzien van de richtlijn uit 2010. Daarbij is veel aandacht geweest voor proactieve zorg en het signaleren en behandelen van symptomen bij mensen met dementie. Deze herziene richtlijn is bedoeld ter ondersteuning van de belangrijkste knelpunten in de dagelijkse praktijk voor palliatieve zorg bij mensen met dementie. Het beoogt de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie te verbeteren. 

Opent u hier de herziene richtlijn Dementie in de palliatieve fase.