Feature Image

Handige brochure voor verwijzers

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid is werkzaam in de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden. In 2022 heeft dit zorgkantoor in samenwerking met meerdere partijen een brochure voor verwijzers ontwikkeld.

In deze brochure staat beknopt wat de Wet Langdurige Zorg (Wlz) inhoudt en wat het zorgkantoor doet. Tevens staan de actuele telefoonnummers vermeld voor als een cliënt in crisis dreigt te raken. Deze brochure is bedoeld voor huisartsen, POH, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en andere zorgprofessionals in het werkgebied van Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. De brochure is op de website van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid te vinden.

Mocht u vragen hebben over de brochure, kunt u per e-mail contact opnemen met de redactie van het zorgkantoor.