Feature Image

Gefaseerde overdracht Centrum voor Levensvragen

Eind november is het Algemeen Bestuur van Transmuralis akkoord gegaan met de overdracht van het Centrum voor Levensvragen (CvL) Zuid-Holland Noord aan Coöperatie Rijn en Duin.

Aanleiding voor de overdracht van het CvL is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2021 de eis heeft afgeschaft dat de subsidieaanvraag via een Netwerk Palliatieve zorg moet verlopen. De uitvoering van de subsidieregeling is daarom (statutair) geen logische taak meer van Transmuralis. Echter, de koppeling met het Netwerk Palliatieve zorg en ouderenzorg in het algemeen heeft Transmuralis doen besluiten om de regeling toch nog enkele jaren uit te voeren.

De coördinatie wordt in 2025 geheel overgedragen aan Coöperatie Rijn en Duin. Kijkend naar de doelstelling van de regeling Geestelijke Verzorging Thuis, namelijk: het stimuleren van geestelijke verzorging thuis, door de regionale inzet van geestelijke verzorgers voor palliatieve patiënten en hun naasten en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, is Rijn en Duin binnen onze regio een hele passende partij om deze coördinatietaak over te nemen. Rijn en Duin is de regio-organisatie voor multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord.

We gebruiken 2024 voor een gefaseerde overgang. Aangezien de subsidie alleen jaarlijks aangevraagd kan worden, blijft Transmuralis in 2024 nog verantwoordelijk voor de coördinatie en verantwoording van de subsidie en als zodanig ook aanspreekpunt voor VWS.

Meer informatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het Centrum voor Levensvragen via: levensvragen@transmuralis.nl. Zie verder de website van het CvL voor meer achtergrondinformatie over het aanbod van het Centrum voor Levensvragen.