Feature Image

Extra ondersteuning voor mensen met dementie en zeer ernstige gedragsproblematiek

Dementie kan gepaard gaan met zeer ernstig probleemgedrag. 

Situaties waarin dit probleemgedrag zich voordoen, hebben vaak ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie, zijn/haar mantelzorgers en de betrokken zorgverleners. De begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) vraagt veelal om specifieke kennis en kunde, welke vaak onvoldoende aanwezig is binnen een reguliere ouderenzorgorganisatie. Gelukkig zijn er voor zowel de intra- als de extramurale zorgsetting mogelijkheden om extra ondersteuning in te zetten in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie en zeer ernstige gedragsproblematiek.

Kijk voor meer informatie over D-zep en de ondersteuningsmogelijkheden op onze website.