Feature Image

Evaluatie routekaart dementie

De routekaart dementie wordt dit voorjaar geëvalueerd en jullie inbreng is hierbij van harte welkom!

Na een intensieve samenwerking met diverse professionals uit de regio heeft Transmuralis in 2022 de routekaart dementie ontwikkeld. Een belangrijk hulpmiddel voor bijvoorbeeld huisartsen en praktijkondersteuners, wanneer zij te maken krijgen met een patiënt met dementie. Ook casemanagers maken er regelmatig gebruik van. De routekaart geeft inzicht in het proces, de huidige stand van zaken en welke vervolgstappen er mogelijk / nodig zijn.

Ook kun je doorklikken om aanvullende relevante aanvullende informatie te vinden.

Voor de evaluatie zal er gericht informatie worden opgehaald uit de regio. Heb jij al input die je de werkgroep wil meegeven over dit onderwerp? Dan kun je mailen naar mariekezebregs@transmuralis.nl