Feature Image

Doorstroommogelijkheden van de CVA patiënt vanuit het ziekenhuis verbeteren

Binnen het Netwerk CVA werken we samen aan de hand van afspraken vastgelegd in een regionaal convenant.

Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de overplaatsingstermijn, waarop de stabiele CVA patiënt het ziekenhuis verlaat en welke zorg er vervolgens wordt ingezet.

Het afgelopen jaar is het herijkt en zijn de afspraken geactualiseerd met ingang van 2024. Als vervolgstap hierop zullen we de resultaten op de convenantafspraken gaan meten. Hierdoor ontstaat beter zicht op het proces dat de CVA patiënt doorloopt door de regionale zorgketen en de mogelijkheden om hier verbeteringen in aan te brengen. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat het vinden van een passend zorgaanbod voor mensen met een CVA en psychiatrische en/of verslavingsproblematiek binnen onze regio lastig is. Het in beeld brengen van de aantallen patiënten om wie het gaat, kan ondersteund zijn bij het creëren van de oplossingen. Ook zijn de opnamemogelijkheden buiten kantooruren zeer beperkt voor stabiele CVA patiënten, die overgeplaatst worden naar de revalidatiezorg. Vanuit het Netwerk CVA is de ambitie uitgesproken om op deze factoren verbeterstappen te maken in 2024.

Interesse in het jaarplan van het Netwerk CVA? Bekijk het jaarplan 2024 hier.