Feature Image

Doorontwikkeling van het Zorgcoördinatie Centrum (ZCC) Zuid-Holland Noord en het Regionaal aanmeldpunt (RAP)

“Kwalitatief goede acute zorg onder alle omstandigheden voor iedereen in Nederland toegankelijk houden: dat is wat ik wil bereiken”, schreef minister van VWS Ernst Kuipers in een brief aan de kamer.

Het doel is om patiënten met een acute zorgvraag de juiste zorg te bieden, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en de juiste locatie.

Eén van de antwoorden daarop is het opzetten van regionale zorgcoördinatie centra en aanmeldpunten om acute zorgvragen te coördineren. Elke regio heeft als taak gekregen te bekijken hoe dit in de eigen regio het beste opgezet kan worden. In 2018 is de pilot voor het RAP en in 2020 de pilot voor het ZCC in onze regio gestart. We willen het komende jaar beide initiatieven verder doorontwikkelen.

Om dit samen met de betrokken organisaties te realiseren, heeft Transmuralis drie projectleiders beschikbaar gesteld: Hileen Boosman, Nadine de Vries en Amy Reinders (per 1 maart). Afgelopen periode hebben zij vooral gesprekken gevoerd met de betrokken partijen om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en wat de ontwikkelkansen zijn voor de toekomst. Op basis van deze inzichten en de kaders die op landelijk niveau zullen worden gesteld aan de inrichting van coördinatiecentra, gaan zij de komende periode aan de slag om de doorontwikkeling te realiseren.

Hileen Boosman
Senior consultant Morgens

Nadine de Vries
Medior consultant Morgens

Amy Reinders
Junior projectleider Transmuralis