Feature Image

Doorontwikkeling van de Zorgcoördinatie Voorziening (ZCV) Zuid-Holland Noord en het Regionaal aanmeldpunt (RAP)

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen op het gebied van zorgcoördinatie. Op 4 april presenteerden ActiZ, AZN, InEen, LNAZ en ZN het Advies Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie aan minister Kuipers.

Dit advies beschrijft waarom een Zorg Coördinatie Voorziening (ZCV) belangrijk is, hoe het eruit ziet in de praktijk en welke veranderopgaven een ZCV met zich meebrengt. Het landelijk advies is besproken met de stuurgroep Acute zorg (regio ZHN). In afstemming met het ROAZ is besloten om dit jaar verder te gaan met de doorontwikkeling van het ZCV ZHN. De focus ligt op zorgvragen van inwoners uit de regio ZHN (fase 1). Daarnaast wordt samen met alle ketenpartners een scenario uitgewerkt voor de lange termijn, Stip op de horizon, voor de verschillende ZCV’s in ROAZ-regio west (fase 2). Zo beschrijft het landelijk advies dat zowel burgers als zorgverleners met hun zorgvragen terecht kunnen bij een ZCV. Dit jaar kiezen we er nog voor om het RAP en het ZCV niet te integreren en dit pas in een later stadium te doen waarbij we de verbinding zoeken met het thema coördinatie en capaciteit (fase 2).

Terugblik activiteiten zorgcoördinatie voorziening – ZHN
In april heeft een teambijeenkomst plaatsgevonden met alle triagisten van de betrokken partijen en is besproken waar we kansen zien voor verbetering. Zo gaan we aan de slag met het optimaliseren van het katheterzorgpad om het werkbaarder te maken in de praktijk. Ook gaan we uitbreiden naar andere zorgpaden en kijken welke zorgverlener het beste ingezet kan worden om juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener te realiseren. De eerste stappen zijn hiervoor gezet.

Terugblik activiteiten regionaal aanmeldpunt
De afgelopen periode heeft het projectteam hard gewerkt aan de eindrapportage van 2022 waarin aanbevelingen zijn gedaan voor verbeteringen voor 2023 op basis van productie en capaciteitsgegevens en inzichten uit gesprekken met zorgprofessionals. Daarnaast is er op initiatief van de SEH van het LUMC een werkgroep gestart met alle betrokken partijen om oplossingen te vinden voor veelvoorkomende knelpunten binnen het werkproces. We zijn aan de slag met laaghangend fruit-oplossingen, om snelle resultaten te boeken waar zorgverleners in de praktijk mee worden ontlast.