Feature Image

Diverse scholingsbijeenkomsten gepland

Vanuit het netwerk Dementie zijn er de komende maanden diverse interessante scholingen gepland.

De volgende onderwerpen staan centraal: dementie en een migratieachtergrond, omgaan met dementie, juridische kwesties bij mensen met cognitieve problematiek en palliatieve zorg.

Een aantal scholingen was ontzettend snel volgeboekt. Bij enkele scholingen zijn nog plaatsen beschikbaar. In de agenda op onze website staan alle scholingen vermeld. In de beschrijving per scholing kunt u lezen voor welke doelgroep de scholing geschikt is. In veel gevallen zijn medewerkers vanuit diverse functies op gebied van zorg en welzijn van harte welkom!

Het Leeratelier dementievriendelijke gemeente is een voorbeeld van een interessante bijeenkomst die Transmuralis, samen met de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden, organiseert op maandagmiddag 25 september. Tijdens deze bijeenkomst staan mooie ontwikkelingen, gericht op langer thuiswonen met dementie, centraal. De inspirerende voorbeelden/initiatieven komen zowel van binnen als buiten de regio Zuid-Holland Noord. Tijdens deze bijeenkomst is er veel ruimte om te netwerken met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, de Hogeschool en Alzheimer Nederland.

Aanmelden voor het Leeratelier is nog mogelijk via Transmuralis – Leeratelier dementievriendelijke gemeente.