Feature Image

Dementie & migratieachtergrond – campagne Alzheimer Nederland

Het aantal mensen met dementie in Nederland stijgt fors. Naar verwachting zal het aantal in 2040 zijn verdubbeld. Onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is de procentuele stijging nog veel groter.

In de afgelopen tien jaar heeft een verdrievoudiging plaatsgevonden. Deze trend zet door. Alzheimer Nederland is een campagne gestart om meer aandacht te vragen voor deze specifieke doelgroep. Zie voor meer informatie Meer aandacht voor stijgend aantal mensen met dementie met Marokkaanse of Turkse achtergrond | Alzheimer Nederland.

Binnen de regio Zuid-Holland Noord is een klantreis in voorbereiding, gericht op deze specifieke doelgroep met een migratieachtergronddoelgroep. Deze klantreis richt zich op het in beeld brengen van de ervaringen en behoeften van mensen uit de doelgroep. Aan de hand van deze inzichten zullen professionals met elkaar in gesprek gaan om te komen tot verbeteracties. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van dit jaar worden gestart met de werving van mantelzorgers van mensen met dementie met een migratieachtergrond.