Feature Image

Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord

Er kan een periode zijn waarin het leven moeizaam en stroef verloopt. Bijvoorbeeld wanneer mensen in een andere levensfase komen, te maken krijgen met ziekte, (naderend) overlijden, conflicten of verlies.

Dergelijke ontwikkelingen kunnen een mens angstig, verdrietig of boos maken. De vanzelfsprekendheid van het dagelijks leven is er immers niet meer. Terwijl een gevoel van machteloosheid of eenzaamheid groeit, kunnen mensen tegen vragen aanlopen als: Waarom gebeurt mij dit?; Wat is voor mij nu belangrijk; Wat heeft mijn leven nog voor zin?; en Hoe ga ik met deze situatie om?

Verwijzing naar een geestelijk verzorger
Herkent u bij uw patiënt/cliënt één of meer van bovengenoemde omstandigheden? Dan is de kans groot dat verwijzing naar een geestelijk verzorger van betekenis kan zijn. Dankzij een subsidieregeling van het ministerie van VWS zijn dergelijke gesprekken (tot een maximum van 5) gratis voor mensen in de palliatieve fase en/of mensen van 50 jaar en ouder. In onze regio wordt de inzet van geestelijk verzorgers voor deze doelgroepen georganiseerd vanuit het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord.

Scholing en consultatie
Het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord verzorgt bovendien bijscholing van professionals of vrijwilligers. Het gaat dan met name over hoe vragen en behoeften op het gebied van zingeving en levensvragen te herkennen en hoe hierover in gesprek te gaan met mensen. Ook is er aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van het zorgethische gesprek in de dagelijkse zorgverlening.

Daarnaast kunnen geestelijk verzorgers worden geconsulteerd door deelname aan multidisciplinaire overleggen of PaTZ-groepen; om op die manier samen de kwaliteit van de zorg te verhogen. Ook hiervoor geldt dat de kosten kunnen worden vergoed vanuit de hiervoor door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde subsidie aan het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord.

Meer informatie
Op de website van het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord vindt u meer achtergrondinformatie voor als u iemand wilt verwijzen, een scholing overweegt of behoefte heeft aan consultatie.