Feature Image

Bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen

Jaarlijks organiseert Transmuralis, in samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, een viertal bijeenkomsten voor mensen die een hersenbloeding of herseninfarct hebben doorgemaakt. 

Ieder kwartaal staat er een bijeenkomst gepland, waarin steeds een ander thema centraal staat. Een gastspreker leidt het thema in, waarna de deelnemers ervaringen met elkaar delen. De bijeenkomsten vinden dit jaar plaats op een vaste locatie, Basalt locatie Leiden. Er is een flyer ontwikkeld, waarop het jaarprogramma 2024 aangekondigd wordt. Wanneer u de bijeenkomsten onder de aandacht wilt brengen bij uw cliënten, kunt de flyer opvragen via info@transmuralis.nl.