Feature Image

Afronding project Klein Leed

Het regionale project Klein Leed, grote consequenties is recent afgerond. Vorig jaar is d.m.v. een knelpuntenanalyse geïnventariseerd waar knelpunten lagen en hoe we onnodige opschaling van zorg kunnen voorkomen en administratieve last kunnen beperken door het maken van regionale afspraken.

Een tweetal knelpunten kwam daarbij naar voren:

  1. Voorhanden zijn van maaghevels in de eerste lijn 
  2. Proces rondom katheters: spoed en vervolggebruik

Maaghevels
Met  Zorg en Zekerheid  is de afspraak gemaakt dat zij een beperkt aantal maaghevelsets financiert en deze worden nu verspreid over de apotheken van de WSV’s in de regio.  Vanaf nu kan een huisarts of wijkverpleging een set ophalen in de apotheek voor hun patiënten. Uiteraard kan deze ook bezorgd worden bij de patiënt als dat gewenst is.

Alle huisartsen,  apotheken, wijkverpleging en ziekenhuizen zijn via een brief hierover geïnformeerd. Er is ook een procesbeschrijving opgesteld die te vinden is in de zorgapp (werkafspraken/ juiste zorg op juiste plek/ Klein  Leed). Vanuit Transmuralis zal jaarlijks de benodigde hoeveelheid maaghevelsets worden gemonitord.

Katheters
Doordat verzekeraars verschillende werkwijze hanteren rondom de inkoop van katheters is het voor zorgverleners niet altijd duidelijk wat is toegestaan in geval van spoed. Er is een procesbeschrijving opgesteld en deze is gecommuniceerd naar betrokken zorgverleners (wijkverpleging, huisartsenpraktijken, apotheken). Huisartsen kunnen gebruikt materiaal vanuit de praktijk declareren (prestatiecode 12906).  Tevens is deze procesbeschrijving opgenomen in de zorgapp (werkafspraken/ juiste zorg op juiste plek/ Klein Leed).

Namens Transmuralis willen we een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan dit project. Een speciale dank daarbij voor Marijn Koelemij, zorginkoper hulpmiddelen ZZ en Mira Assal, apotheker en lid VER!