Kwetsbare ouderen eerder in beeld krijgen en vervolgens passende zorg bieden, dat is het doel van het project Vroegsignalering kwetsbare ouderen. Dat doen we aan de hand van drie deelprojecten: Cognitie, Acute zorg en Mobiliteit.

Deelproject Cognitie

Het doel van dit project is de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment organiseren voor mensen met cognitiestoornissen door vroegtijdige signalering met als subdoelen:
A. Realisatie vroegsignalering door het gebruik van data in de huisartsenpraktijk
B. Toeleiding naar diagnose en passende zorg in de regio
 
AD A Data inventarisatie
Met het aanmaken van een nieuwe kennisregel wordt het voor huisartsen mogelijk om vroege signalen rondom cognitie te registreren. In de regio Utrecht is eerder een kennisregel voor vroegsignalering aangemaakt, die ontwikkeld is met dezelfde datapartner voor ZHN. In samenwerking met de betrokken afdeling public health en primary care binnen het LUMC worden mogelijkheden onderzocht om deze kennisregel geschikt te maken voor onze regio.
 
AD B Toeleiding naar diagnose en passende zorg in de regio:
In het netwerk Dementie is een routekaart dementie ontwikkeld. Deze draagt bij aan
● het proces in de keten. Het ondersteunt professionals / vrijwilligers betrokken bij dementiezorg.
● verbinding van lokale en regionale professionals rondom dementie door het gesprek aan te gaan over de samenwerking rondom dementie.
● het borgen van bedachte oplossingen of nieuwe samenwerkingsafspraken bij ervaren knelpunten in de regio.
De routekaart is inmiddels in diverse wijksamenwerkingsverbanden (WSV) besproken met betrokken partners in de wijk. Doel is om de routekaart bij alle WSV te bespreken.
Deelproject Crisissituaties
De doelstelling van dit deelproject is: alle crisissituaties, bij kwetsbare ouderen thuis, zijn <24 uur opgelost. Liefst binnen de regio ZHN en met zo min mogelijk verhuizingen (van bed naar bed). plaatje definitie crisissituatie bij deelproject 3

Na het vaststellen van de definitie is het proces bij een crisissituatie in kaart gebracht om verspillingen te identificeren en inzichtelijk te maken. Het RAP-proces is getoetst aan verschillenden cases. Het geeft een beeld van de huidige situatie en knelpunten in de praktijk. Momenteel vindt toetsing plaats bij stakeholders (o.a. de leden van de expertgroep) op herkenbaarheid, mogelijke aanvullingen en inventarisatie van mogelijk reeds gestarte verbeterinitiatieven. Ook is het gemiddeld aantal crisissituaties per huisartsenpraktijk geïnventariseerd en is gekeken of deze binnen 24 uur opgelost kunnen worden. Dit bleken 3 á 5 crisissituaties te zijn (gemiddeld 400 op jaarbasis in de regio). 50% wordt <24 uur opgelost, 50% opgelost >24 uur.
 
Deelproject Mobiliteit
Het doel van dit project is een structurele en “lean” samenwerking van vroegsignalering op valrisico en preventieactiviteiten om minder vallen, meer bewegen en behoud van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en gezondheid voor ouderen te bereiken. 
 
Voorstel is om a.d.h.v. de businesscase het eigenaarschap van valpreventie bij de werkgroep Beweegapparaat van Knooppunt Ketenzorg onder te brengen (als onderdeel van het zorgprogramma complexe ouderenzorg).  De werkgroep Beweegapparaat bestaat nu uit een Apotheker, Fysiotherapeut, Orthopeed, Kaderhuisarts BW en Diëtist. Geadviseerd wordt om aan te laten sluiten: GGD, sportservice, gemeente en Zorg en Zekerheid.

Voor meer informatie over dit project kunt u mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..