Als je net start heb je het voordeel dat je met een frisse blik kijkt en je ook mag verwonderen.

Al heel wat kopjes koffie heb ik mogen drinken bij de deelnemende organisaties, waarbij ik onder de indruk ben van de goede verhoudingen in de regio en de mate waarin er al wordt samengewerkt. De komende tijd zal ik nog bij velen van jullie aankloppen om kennis te maken.

Mijn eerste indruk is dat de netwerken goed functioneren en dat daarbij ook met name de scholingen en bijeenkomsten worden gewaardeerd. Het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft het afgelopen jaar een mooie start gemaakt en we zullen het programma de komende periode doorontwikkelen. Het team van Transmuralis wordt door velen van u zeer gewaardeerd en ik zie dagelijks hun inzet en betrokkenheid bij de vele activiteiten die Transmuralis uitvoert.

Verheugd kan ik mededelen dat we een nieuwe programmaleider hebben gevonden voor de netwerken Dementie en CVA en dat zij per 1 september gaat starten. Haar naam is Marieke Zebregs; voor velen van u geen onbekende, aangezien ze reeds werkzaam is in de regio. 

Doordat we met Sleutelnet in één gebouw zitten, is er alle mogelijkheid om de samenwerking te gaan intensiveren. Immers zorg zonder ICT is ondenkbaar en gelet op de toenemende personele krapte zullen we alle mogelijke technologische oplossingen die de werkdruk kunnen verlichten, onderzoeken en waar we meerwaarde zien ook gaan gebruiken. We gaan starten met het onderwerp medicatieveiligheid; hoe we daar gezamenlijk in op kunnen trekken.

Ook met de Alliantie Positieve Gezondheid hebben we recent afgesproken dat we nauwer gaan samenwerken, waarbij we kennis over en weer gaan delen en van elkaars kunde meer gebruik gaan maken.

Met het oog op de toekomst hebben we vorige week in het Transmuralisbestuur aan de hand van het Jaarverslag ook teruggeblikt op het jaar 2021. Een bijzonder jaar voor de zorg en daarmee ook voor Transmuralis. Ondanks de gewijzigde omstandigheden hebben wij door het inzetten van andere (digitale) werkvormen en de flexibiliteit van al onze samenwerkingspartners gelukkig nog veel mooie resultaten kunnen behalen. Wij kijken hier met een ingehouden gevoel van trots op terug. Het uitgebreide Jaarverslag 2021 kunt u terugvinden op onze website.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat Transmuralis als samenwerkingsorganisatie momenteel allemaal onderneemt en wat dat voor u en uw organisatie kan betekenen en van meerwaarde kan zijn. Dit gaat o.a. over scholingen en bijeenkomsten vanuit de netwerken Dementie en Palliatieve zorg, de eerste concrete resultaten van de inspanningen bij het project Klein Leed, de voortgang bij de projecten Vroegsignalering bij kwetsbare ouderen en nieuws voor de geestelijk verzorgers.

Ten slotte
Inmiddels is het bijna eind juni en hebben velen reeds vakantieplannen gemaakt. Een heerlijk perspectief voor de komende periode. Ik wens u hierbij al vast veel (voor)plezier en, net terug van vakantie of nog voor de vakantie, hoop ik velen van u de komende weken/maanden te mogen ontmoeten.

Hartelijke groet,
Veronique Bekendam