Op 7 juni vond de bijeenkomst ‘Omgaan met dementie’ voor professionals niveau 1 en 2 plaats. Ruim 60 professionals waren aanwezig bij deze praktische en interactieve bijeenkomst.

Met medewerking van improvisatietheater Ervarea werden diverse herkenbare situaties nagespeeld. De aanwezigen gaven onder andere de volgende thema’s aan waar zij in hun werk tegen aanlopen: verveling, ongeremd gedrag, naar huis willen en het missen van vader en moeder. Deze thema’s kwamen ook terug in de sketches, waarna er met de aanwezigen werd gesproken over hoe met bepaalde situaties om te gaan.

Naast een uitleg over verschillende vormen van dementie, zoals Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body en Frontotemporale dementie, konden de deelnemers door een aantal simpele oefeningen ervaren hoe het voelt om in de war te raken, wat dat met je doet en hoe je in gesprek kunt gaan en blijven met iemand die in de war is.

De aanwezigen gaven na afloop aan de bijeenkomst erg te waarderen. Een greep uit de reacties:

“Was een hele mooie ervaring”
“In een korte tijd duidelijkheid over dementie en hoe je de mensen beter kan begrijpen en mee om kan gaan”
“Hele fijne bijeenkomst. Veel humor over een serieus onderwerp”
“Geleerd om meer te luisteren naar wat men zegt of doet, zonder oordeel of invulling met je hart en verstand”
“Vind dat dit soort avonden vaker gegeven moeten worden en eventueel verplicht voor niveau 1 en 2. Vond het zelf geweldig”
“Erg mooi en erg herkenbaar”