Het netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord doet samen met 11 andere netwerken mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’.

Op 18 mei vond in Lisse de eerste publieksbijeenkomst in onze regio plaats. Huisarts Elke van Dijk en praktijkondersteuner Hanneke Kortekaas van De Gele Lis informeerden ruim 60 deelnemers over het belang van tijdig in gesprek gaan over wensen in de laatste levensfase.

In totaal zullen er in de regio 10 van deze publieksbijeenkomsten georganiseerd worden. Het doel: de bewustwording van het bestaan en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg vergroten. U leest er hier meer over.