In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee voor getroffene en naasten maar ook voor professionals.

Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan tot nu toe terecht bij één van de 17 hersenletselteams, die elk hun eigen telefoonnummer, contactformulier en systeem kennen. Met Breinlijn is er nu één landelijke toegangspoort. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. Vanaf 2021 is de gratis hulpdienst bereikbaar via de website www.breinlijn.nl en het centrale telefoonnummer 085 – 2250244.

Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat mensen met hersenletsel en hun naasten beter worden doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning. Voor de hersenletselteams moet het slimme digitale systeem achter deze toegangspoort zorgen voor meer efficiëntie, waardoor de vraagsteller beter en sneller wordt geholpen.

Breinlijn in de regio Zuid-Holland
Het Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland is al jaren actief als één van de hersenletselteams waar mensen en professionals terecht kunnen met vragen over hersenletsel. Het inzetten door het Coördinatiepunt van de Breinlijn als toegangspoort zorgt ervoor dat het stellen van vragen laagdrempeliger wordt.

Moderne technologie
Breinlijn is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal zorgorganisaties en is landelijk verder ontwikkeld en uitgerold door de verschillende hersenletselteams in de aangesloten regio’s. Hun netwerk en deskundigheid zijn samengebracht met behulp van moderne technologie. Breinlijn werkt met een beproefd helpdesk-pakket waarbij ook de privacy goed geregeld is.

Specifieke deskundigheid
Hersenletsel kan uitdagingen opleveren op vele gebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? De vaste medewerkers van Breinlijn kunnen bij complexe vragen terugvallen op een team van gespecialiseerde deskundigen van het hersenletselteam. Daar zitten een revalidatiearts, maatschappelijk werker en een specialist
ouderengeneeskunde in, maar bijvoorbeeld ook een gespecialiseerd neuropsycholoog of een
zorgbemiddelaar.

Breinlijn - wijst de weg naar ondersteuning bij hersenletsel
Online: www.breinlijn.nl | Telefonisch: 085 - 225 0244