Vanaf maart heeft Propallia, het bovenregionale consortium palliatieve zorg met partners vanuit de praktijk (netwerken palliatieve zorg), onderzoek en onderwijs, een nieuwe voorzitter. Mia van Leeuwen komt ons versterken en stelt zich graag voor:

Mijn naam is Mia van Leeuwen en vanaf maart ben ik de nieuwe voorzitter van Propallia.

Ik ben opgeleid als arts en heb me later gespecialiseerd in de sociale geneeskunde, algemene gezondheidszorg. Ik ben jarenlang directeur van Transmurale Zorg Den Haag geweest en was daar o.a. initiatiefnemer van het netwerk Palliatieve zorg Haaglanden. Op velerlei manieren ben ik zo betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van de zorg aan mensen in de laatste levensfase, zeker waar het gaat om kwaliteit, samenwerking en continuïteit van zorg. Afgelopen jaren heb ik, vanuit mijn rol in het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg, veel geleerd van de inzet van vrijwilligers en zo weer een scherper beeld gekregen van de behoefte van patiënten en naasten.

Propallia wil, juist vanuit het perspectief van patiënten en naasten, een verbindende schakel zijn tussen zorg, onderwijs en kennis. Een uitdagende opdracht waaraan al op veel manieren vorm wordt gegeven en waaraan ik graag in de komende tijd een bijdrage wil leveren.

Meer informatie over het consortium palliatieve zorg Propallia vindt u op www.propallia.nl