Op 25 januari vond er een webinar over dementie plaats van de vakgroep Ouderengeneeskunde.

Tijdens deze avond werd onder andere besproken wat het belang is van het opstellen van een diagnose en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Voor degenen die gemist hebben: kijk het hier terug!

Onderwerpen die aan bod kwamen:

Het belang van het stellen van een diagnose.
Vragen die aan bod kwamen waren o.a.: Waarom is het van belang de diagnose te stellen? Hoe kom je tot de diagnose? Welke patiënten worden gezien op de geheugenpolikliniek en welke diagnostiek wordt daar gedaan? Welke patiënten kunnen geschikt zijn voor een verwijzing naar een eerste lijn SO?

Sprekers waren:
Judith Jonker en Marije Leliveld - Klinisch Geriaters (Alrijne Ziekenhuis)
Selma Jonkers, Kaderhuisarts Ouderenzorg en Susanne de Kort, Kaderarts Specialist Ouderengeneeskunde eerste lijn (Topaz)

Hoe verder na een diagnose.
Vragen die aan bod kwamen waren o.a.: Wat is van belang, hoe verdeel je de taken? Hoe ga je om met dementie medicatie en gedragsproblemen bij dementie?

Sprekers waren:
Femke Meulendijks, Klinisch Geriater (Alrijne Ziekenhuis)
Selma Jonkers, Kaderhuisarts Ouderenzorg (Topaz)