Naast de introductie van de routekaart dementie voor professionals wordt in 2022 ook een nieuwe regionale en lokale wegwijzer voor mensen met dementie en hun naasten ontwikkeld. 

De nieuwe naam is www.wegwijzerdementiezhn.nl.

Hierbij volgen wij het voorbeeld van de regio Noord-Holland Noord: www.wegwijzerdementie.nl. Uiteraard is deze wegwijzer ook voor professionals en vrijwilligers helpend. Inmiddels is begonnen met de bouw van de website en zullen organisaties in de regio ZHN benaderd worden om content aan te leveren. De bedoeling is om voor de zomer de website gereed te hebben.