De routekaart dementie, die voor en door professionals gemaakt is, staat online. De routekaart ondersteunt en verbindt professionals regionaal en lokaal rondom dementiezorg.

Bovendien biedt de routekaart de mogelijkheid om oplossingen voor knelpunten beter te borgen.

Ontstaan van de routekaart
De (inmiddels regionale) routekaart is in 2021 ontworpen als een van de resultaten van de klantreis dementie in Alphen aan den Rijn. De routekaart visualiseert veel voorkomende situaties in het dementieproces en de stappen die gezet (kunnen) worden door professionals. Op onderdelen kan doorgeklikt worden naar externe websites, onderliggende informatie of werkafspraken over de betreffende stap in de routekaart. In 2021 heeft een groot aantal professionals vanuit het regionale dementienetwerk input geleverd aan de routekaart.

Vanaf nu is de routekaart dementie beschikbaar voor professionals in de regio via de website van Transmuralis.

Gebruik routekaart
De routekaart dementie voor professionals wordt in 2022 ingezet:
● om richting te geven aan het proces in de keten / het netwerk, het ondersteunt professionals / vrijwilligers betrokken bij dementiezorg.
● als instrument om lokaal en regionaal relevante professionals rondom dementie met elkaar te verbinden door het gesprek aan te gaan over de samenwerking rondom dementie.
● om bij ervaren knelpunten in de regio beter in staat te zijn de bedachte oplossingen of nieuwe samenwerkingsafspraken te borgen.

Regionaal en lokaal
Op een aantal plekken in de regio (in elk geval Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten en Kaag & Braassem) zal de routekaart in 2022 verdere (lokale) invulling krijgen. Veel onderdelen in de routekaart zijn regionaal hetzelfde (bijvoorbeeld diagnosestelling, IBS-aanvraag, crisisopname). Andere onderdelen kunnen echter lokaal ingevuld worden. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het gegeven dat elke gemeente op een andere manier invulling geeft aan de Wmo of ondersteuning voor mensen met dementie. Het kan ook te maken hebben met bestaande (of nieuw te maken) afspraken rondom dementie binnen wijksamenwerkingsverbanden of tussen huisartsen en casemanagers. In 2022 gaat Transmuralis samen met betrokkenen de lokale invulling verder vorm geven. Zo ontstaat er een routekaart die zowel regionaal als lokaal meerwaarde heeft.

Wil jij in je eigen werkomgeving ook de routekaart dementie gebruiken en kan je daar wat ondersteuning bij gebruiken? Heb je verbetersuggesties voor de routekaart dementie met betrekking tot de processtappen of de achterliggende documenten of links?
Laat het ons weten door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wegwijzer dementie voor inwoners
De routekaart is bedoeld voor professionals. Voor inwoners wordt in 2022 een nieuwe website ontwikkeld die enerzijds informatie geeft over dementie, anderzijds over de mogelijkheden per gemeente met betrekking tot alle voorzieningen die nodig zijn tijdens het dementieproces. De nieuwe naam is www.wegwijzerdementiezhn.nl. Het voorbeeld van www.wegwijzerdementie.nl (noord-holland noord) zal hierbij gevolgd worden.

De routekaart voor de professionals en de wegwijzer voor inwoners dragen samen bij aan betere dementiezorg- en ondersteuning in de regio ZHN.