In 2021 is hard gewerkt om het project vroegsignalering complexe ouderenzorg verder vorm te geven. Er zijn twee werkgroepen samengesteld, te weten Cognitie en Crisis & ad-hoc situaties.

Ook is een dataset t.bv. opsporing voor ouderen met cognitieve problematiek opgevraagd bij de dataspecialisten die tevens betrokken zijn bij Gezonde Zorg, Gezonde Regio (GZGR). Waar staan we nu in het proces?

De structurele dataset wordt besproken met GZGR en in de werkgroep Cognitie vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van de cijfers gekeken hoe mensen met cognitieve stoornissen eerder in beeld gebracht kunnen worden en de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden. De aansluiting op de activiteiten van het netwerk Dementie is hierbij de basis. De onlangs ontwikkelde routekaart van het netwerk is hierbij een goed vertrekpunt.

De werkgroep Crisis en ad-hoc situaties heeft als basis een werkdefinitie van een crisissituatie uitgewerkt om een eenduidige taal te spreken. Ook is geïnventariseerd welke data naast de beschikbare data van het RAP ELV nodig is. Aan de hand van voorbeeldcasussen vanuit de casemanagers en de huisartsen wordt gekeken naar wat goed gaat, welke knelpunten ervaren worden en welke mogelijke oplossingen hiervoor aangedragen kunnen worden.