In regio’s waar wijkverpleging, huisarts, hospices en ziekenhuis in de palliatieve fase intensief samenwerken ontvangen patiënten vaker persoonsgerichte en meer passende zorg, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames.

Patiënten en naasten ervaren daarmee een waardiger afscheid, terwijl de zorgkosten niet stijgen. Dat blijkt uit de resultaten van het TAPA$-project (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging) van PZNL waarin patiëntdata van zes ‘koploperinitiatieven’ in transmurale palliatieve zorg zijn vergeleken met gegevens van een controlegroep.

Het Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg was een van deze koploperinitiatieven. Ook het aantal IC-opnames valt bij intensievere samenwerking lager uit. Vanuit de koploperinitiatieven werd 0,5% van de patiënten opgenomen op de IC. In een vergelijkbare controlegroep die reguliere zorg ontving was dat 10%. Lees meer of bekijk de korte film

Factsheet TAPA$
Resultaten TAPA$