Het begeleiden van mensen in de palliatieve fase is uitdagend werk waar verzorgenden goed op moeten zijn voorbereid.

Om goede palliatieve zorg te bieden is ontwikkeling en het bezitten van de juiste competenties en vaardigheden noodzakelijk. Om die reden heeft het netwerk 10 modules palliatieve zorg ontwikkeld om verzorgenden incompany, zo dicht mogelijk bij hun werkplek, te scholen op de diverse aspecten van de palliatieve zorg.

In 2021 zijn in totaal 67 scholingen gegeven aan 573 verzorgenden van verschillende organisaties. Uit de evaluatie blijkt dat de verzorgenden erg enthousiast zijn over de scholingen die in het afgelopen jaar zijn gegeven. Het sluit goed aan bij de behoeften en wensen. Ze beoordelen de scholingen met een gemiddeld cijfer van een 8.2 en bevelen de scholing aan iedereen aan! Hier leest u meer over de inhoudelijke beoordeling van de scholingen, de conclusie en de aanbevelingen?