Alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Een jaar waarin de zorg wederom in het middelpunt van de maatschappij en maatschappelijke discussie stond.

Een jaar waarin we van versoepeling naar aanscherping naar versoepeling naar aanscherping, enzovoort gingen en waarvan het einde van deze ‘elastische reis’ nog niet in zicht lijkt. Een jaar dat ook voor mij persoonlijk bijzonder eindigt maar daarover straks meer.

Een korte terugblik op 2021
Ondanks of dankzij coronamaatregelen hebben we in 2021 vanuit Transmuralis veel bereikt om de zorg voor cliënten en medewerkers in Zuid-Holland Noord te verbeteren. Zo weten zorgprofessionals door het gezamenlijk ontwikkelen van regionale transmurale zorgpaden, klantreizen en routekaarten inmiddels beter van elkaar wie, wat, wanneer doet in de keten en welke afspraken we hierover met elkaar hebben gemaakt. Hierbij zijn succesvolle lokale initiatieven en concepten opgehaald en opgeschaald naar de regio.

Op het gebied van de Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben wij in 2021 een brede inventarisatie gedaan naar ’klein leed’ om complexere zorg te voorkomen en zijn we door meer dan 200 respondenten gechallenged om in een 2e fase aan de daadwerkelijke oplossingen te werken. Onze (digitale) werkconferentie WELZO heeft meer dan 100 professionals uit zorg en welzijnsorganisaties in de regio met elkaar in contact gebracht en vanuit gemeenten wordt nu nadrukkelijk de aansluiting gezocht met Transmuralis.

Bovenal heeft Transmuralis ook in 2021 en in de context van corona een belangrijke rol vervuld in het verbinden van (zorg)organisaties, zowel bestuurders als professionals, wat heeft geresulteerd in beter werkende keten- en netwerkzorg voor de inwoners van Zuid-Holland Noord. Daar zijn we als team bijzonder trots op.

‘Wij zijn verbonden in de regio!’ is de titel van ons Jaarplan 2022 waarin u kunt lezen dat we de succesvolle ontwikkeling van de laatste jaren voortzetten en op zoek blijven gaan naar nieuwe thema’s om de zorg én gezondheid in Zuid-Holland Noord te verbeteren. Het jaarplan kunt u inzien via deze link. Met voldoening kan ik zeggen dat het jaarplan en de onderliggende begroting zeer recent door het algemeen bestuur van Transmuralis zijn geaccordeerd zodat we met dit bestuurlijke commitment goed voorbereid een snelle start kunnen maken met alle activiteiten in 2022. Want er is nog genoeg te doen de komende jaren.

Mijn vertrek bij Transmuralis
Na ruim viereneenhalf jaar met veel plezier bij Transmuralis te hebben gewerkt ga ik nu afscheid van u nemen in verband met een andere baan. Met enorme trots kijk ik terug op de ontwikkeling van Transmuralis in de afgelopen jaren: van een soms nog zoekende organisatie staat er nu een stevig bestuurlijk zorgplatform voor de regio Zuid-Holland Noord. Een bestuurlijke tafel die wordt herkend en erkend door de brede omgeving en die zich met veel energie inzet om de zorg in de regio verder te verbeteren.

Met een agenda die, vanuit het oplossen van knelpunten in de ketenzorg en vanuit de netwerken Dementie, Palliatieve zorg en CVA (en later Geestelijke verzorging), zich inmiddels heeft verbreed tot de collectieve ambitie om toe te werken naar een gezonde regio. Met een tafel waaraan naast ziekenhuizen, revalidatie, GGZ en VVT inmiddels ook de grootste zorggroep, de HAP, GGD en Zorgverzekeraar deelnemen zodat de brede agenda ook bestuurlijk kan worden gedragen. Met een compacte organisatie van bekwame medewerkers die vanuit een intrinsieke motivatie zich elke dag weer inzetten om door het laten samenwerken van professionals de zorg een stukje dichterbij onze wensen te brengen.

Wat was het een voorrecht om hier als directeur leiding aan te mogen geven! Met dit goede gevoel zet ik nu een volgende stap in mijn loopbaan. Nog steeds in de zorg, nog steeds in de regio maar vanuit een andere rol en vanuit een andere organisatie.

Ik wil jullie enorm bedanken voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren en wens u, Transmuralis en de regio alle goeds!

Met hartelijke groet en vast tot ziens,

Stefan