Het CVA-netwerk heeft aangegeven de CVA-zorg en ondersteuning die daarna volgt beter in beeld te willen krijgen en er mogelijk bij aan te sluiten.

De huidige CVA-keten bestrijkt de acute fase, de revalidatiefase en de doorverwijzing naar de centrale zorgverlener.

In 2021 zijn al activiteiten ondernomen die betrekking hebben op de zorg en ondersteuning van mensen met een CVA in de thuissituatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • oprichting van Neuronet ZHN waar 1e lijns logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten vindbaar zijn voor verwijzers en patiënten
  • de start van (on-line) bijeenkomsten voor mensen met NAH
  • het uitbrengen van de regionale CVA-informatiegids die ook ingaat op de fase na ontslag
  • afstemmingsgesprekken met het Chronische NAH-netwerk

In 2022 wordt de verkenning gestart om te bezien hoe de acute fase verbonden kan worden met de chronische fase, om zo mensen met een doorgemaakte CVA en hun naasten nog beter te ondersteunen.