Zowel voor inwoners als professionals worden er in 2022 belangrijke hulpmiddelen geïntroduceerd: de routekaart dementie én de wegwijzer dementie.

In januari 2022 wordt de routekaart dementie door Transmuralis geïntroduceerd in de regio ZHN. De routekaart dementie voor professionals wordt ingezet als:

  • Wegwijzer voor professionals / vrijwilligers betrokken bij dementiezorg en ondersteuning
  • Instrument om lokaal en regionaal relevante professionals rondom dementie met elkaar te verbinden door bijvoorbeeld in wijksamenwerkingsverbanden het gesprek aan te gaan.

De regionale routekaart dementie is ontstaan vanuit de ambitie om in de regio ZHN de zorg en ondersteuning van mensen met dementie in de verschillende fasen (niet-pluis fase tot overlijden / nazorg) goed op elkaar aan te laten sluiten. Gecoördineerde samenwerking tussen alle hulpverleners is hierbij van groot belang. De routekaart visualiseert dit proces en helpt betrokken professionals bij het maken van keuzes.
De routekaart is tot stand gekomen als resultaat van de klantreis dementie in Alphen aan den Rijn en met behulp van onder andere casemanagers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, poh-ers, gemeenten, welzijnsmedewerkers en Alzheimer Nederland.

In 2022 meten wij de effecten van de inzet van de routekaart dementie voor professionals op diverse onderdelen. Houd de nieuwsbrief in 2022 in de gaten voor de introductie van de routekaart!

Wegwijzer dementie voor inwoners
Naast de introductie van de routekaart dementie wordt ook in 2022 een nieuwe regionale en lokale wegwijzer voor mensen met dementie en hun naasten ontwikkeld. Hierbij volgen wij het voorbeeld zoals in de regio Noord-Holland Noord: www.wegwijzerdementie.nl
Uiteraard is deze wegwijzer ook voor professionals en vrijwilligers helpend.