Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd in de regio? Wat kunnen we van elkaar leren? Op 25 november laten we zien hoe je werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. Mooie voorbeelden worden gedeeld.

Daarnaast gaan we o.a. in gesprek over het bereiken en ondersteunen van inwoners met dementie en mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond.

In 2019 kwamen betrokkenen uit alle 13 gemeenten bij elkaar in de Scheppingskerk in Leiderdorp om ervaringen uit te wisselen over het werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. Toen werd al duidelijk dat er niet één manier is om dit te doen. Wel kunnen we veel van elkaar leren. Twee jaar na deze startbijeenkomst kijken we hoe het in sommige gemeenten verder is gegaan en hoe het er nu voor staat. Wat heeft de klantreis dementie in Alphen aan den Rijn opgeleverd? Hoe ziet de stadsbrede en wijkgerichte aanpak in Leiden eruit? Hoe heeft Leiderdorp de puzzelstukjes met inwoners opgepakt?

Naast het delen van goede voorbeelden is er ook ruimte voor praktijkvraagstukken. Hoe bereiken en ondersteunen we mensen met dementie en mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond? Daarover gaat Alzheimer Nederland in gesprek met de aanwezigen.

Vanwege de laatste coronamaatregelen is besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar Q1 2022.