Het is inmiddels alweer oktober en dat betekent dat we aan het laatste kwartaal van 2021 zijn begonnen.

Een moment waarop we terugkijken op de resultaten die we dit jaar al hebben behaald (en waar we nog mee bezig zijn) maar ook een moment waarop we al weer de voorbereidingen treffen voor het komende jaar. Zoals het er nu naar uitziet belooft 2022 een iets ‘normaler’ jaar te worden in vergelijking met de voorgaande twee jaren. Wat we ook hebben geleerd is dat niets hierin zeker is.

Als we om ons heen kijken zien we dat het sociale leven weer snel terugkomt in de winkelstraten, horeca, scholen en sportverenigingen en we zien daarbij ook dat dit een positief effect heeft op het welbevinden van iedereen. Tegelijkertijd zien we ook dat de druk op de zorg niet minder is geworden, dat de schaarste aan zorgpersoneel zich meer dan ooit manifesteert en dat zorgmedewerkers hier dagelijks persoonlijk door worden geraakt. Ik begrijp ondertussen ook dat zorg een belangrijk dossier is in de huidige kabinetsformatie en hoop dan ook dat een nieuw kabinet (in welke vorm ook) oog blijft houden voor onze sector en waar mogelijk tegemoet komt aan de ‘zorgelijke’ signalen die momenteel vanuit alle kanten worden afgegeven.

Terug naar Transmuralis. Wat kunnen wij in dit kader voor u betekenen? Transmuralis zet zich in om de kwaliteit van de (keten)zorg in de regio Zuid-Holland Noord te verbeteren en wij beogen hiermee niet alleen dat de inwoner beter afgestemde zorg ervaart maar ook dat de zorgmedewerker zich comfortabel voelt in de samenwerking met andere ketenpartners. Wij hebben begrepen dat dit bijdraagt aan het werkplezier en hopen zo de zorg een stukje aantrekkelijker te maken voor de huidige en toekomstige medewerkers.

Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze nieuwsbrief waar wij een aantal mooie resultaten van de afgelopen periode kunnen melden. Zo heeft Transmuralis stevig ingezet op het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek waar een aantal projecten al mooie uitkomsten laat zien op het gebied van vroegsignalering en het voorkomen van zorg. Daarnaast zal deze maand onze (digitale) werkconferentie WELZO plaatsvinden waarin wij met (top)sprekers en tal van interessante workshops invulling gaan geven aan de verbinding van zorg met welzijn. Deze werkconferentie kunnen wij u geheel gratis aanbieden. Via onze inschrijfpagina op onze website (projecten/WELZO) kunt u zich hiervoor nog aanmelden.

Ook wordt in deze nieuwsbrief duidelijk dat er weer iets meer ruimte is voor het organiseren van interessante fysieke evenementen en deskundigheidsbevordering. Niet alleen voorzien we hierbij in een kennisbehoefte, ook vernemen wij van u dat het ontmoeten van collega-professionals erg is gemist het afgelopen jaar. Al met al weer een positieve bijdrage aan de werkbeleving in de regio denken wij.

Ten slotte
Fijn dus dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat beter kan maar ook om stil te staan bij alle verbeteringen die de afgelopen periode zijn gerealiseerd. Vaak hoor ik van buiten onze regio dat Zuid-Holland Noord koploper is in de vele succesvolle initiatieven om de samenwerking in de zorg te verbeteren. Dat dit dan wordt gerelateerd aan de rol die Transmuralis hierin vervult maakt mij en mijn collega’s ontzettend trots!

Ik hoop u dus binnenkort weer graag echt op een van onze gelegenheden te ontmoeten en wens u nu alvast een mooie herfstperiode toe.

Tot snel weer!
Stefan