Agora en ZonMw organiseren in november drie masterclasses over het thema zingeving. De onderwerpen zijn gericht op zingeving in het sociaal domein, zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen en existentiële zingeving.

De masterclasses zijn met name interessant voor professionals in de zorg of het sociaal domein, geestelijk verzorgers en onderzoekers.

De online masterclasses vinden plaats op de volgende data:
• 4 november: zingeving in het sociaal domein
• 11 november: zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen
• 18 november: aandacht voor existentiële zingeving

Zet de data in je agenda en houd de nieuwsbrieven Agora, Kwaliteit van Zorg en Palliatieve Zorg in de gaten voor meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelding.