In 2021 is het overleg samenwerking verpleegkundigen palliatieve zorg 1e en 2e lijn gestart. In een tweetal bijeenkomsten heeft dit overleg al veel opgebracht. 

Door het bespreken van ervaren knelpunten worden er nu diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan een betere transmurale zorg. Zo is er bijvoorbeeld een overzicht met betrekking tot de inzet van 24-uurs zorg en nachtzorg per thuiszorgorganisatie beschikbaar.

Deze matrix geeft overzichtelijk weer wat de diverse thuiszorgorganisaties op dit vlak bieden. Handig voor thuiszorgorganisaties om van elkaar te weten, maar zeker ook voor de ziekenhuizen die graag passende nazorg aan hun patiënt wil aanbieden. 

Ook is er een palliatieve routekaart ziekenhuis > thuiszorg en vice versa in ontwikkeling. Op dit overzicht worden de communicatielijnen rondom een patiënt in de palliatieve fase inzichtelijk gemaakt. Zo is informatie over een patiënt eenvoudig te delen (uiteraard met de privacy wetgeving in acht genomen) en kan bij vragen direct contact opgenomen worden met de juiste zorgverlener. We hopen de routekaarten per thuiszorgorganisatie snel op onze website te plaatsen.