Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, werd de Dementheek geopend in de bibliotheek in de Nieuwstraat van Leiden. Een mooi resultaat van de beweging die in Leiden gestart is om de gemeente dementievriendelijker te maken.

In oktober vorig jaar staken betrokkenen bij dementie in de gemeente Leiden voor het eerst de digitale koppen bij elkaar. Het onderwerp: hoe werken wij samen, met de Leidse gemeenschap, toe naar een stad waar het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed wonen is.

Naast de wijkgerichte aanpak is er ook een stadsbrede aanpak die zich onder andere richt op thema’s als sport, cultuur, onderwijs, trainingen en communicatie. De behoefte aan informatie over dementie is groot, zo bleek uit gesprekken met inwoners. Daarom is het mooi dat de dementheek nu een laagdrempelige plek is - in de bibliotheek - waar alle informatie over dementie te vinden is. Daarnaast komt er een wekelijks spreekuur waarin een casemanager dementie van ActiVite aanwezig is om alle vragen rondom dit thema te beantwoorden.

Sleutelstad was ook aanwezig: Lees en luister hier over de opening van de dementheek.

Dementheek leiden sept 2021

Op de foto: (v.l.n.r) Martine Heruer (expertisecentrum dementie), Marleen Damen (wethouder gemeente Leiden), Marijke van Haeften (expertisecentrum dementie)