Het is nu half juli, de zomervakantie in onze regio staat op het punt van beginnen en velen zien uit naar deze rustperiode na een ongekend eerste half jaar. Dit was mijn tekst precies een jaar geleden.

Toen konden we nog niet bedenken dat we een jaar later nog steeds te kampen hebben met de effecten van Corona en dat die op allerlei gebieden nog steeds merkbaar zijn. Gelukkig is de dreigende situatie van enkele maanden geleden niet werkelijkheid geworden maar de recente uitbraak van Corona in verschillende Nederlandse gebieden (waaronder onze eigen regio) dwingt ons nog steeds om alert te zijn en ons bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s in werk en privé. Gelukkig zetten we met de toenemende vaccinatiegraad stappen in de goede richting, op korte termijn ziet de vakantieperiode van velen er toch net minder onbekommerd uit dan enkele weken geleden nog werd gedacht en gehoopt. Een wolkje voor de zon werd dat ook al eens genoemd…..

Halverwege het jaar kijk ik graag vooruit naar de mooie activiteiten die wij de komende maanden voor u digitaal én fysiek gaan verzorgen. In deze nieuwsbrief vindt u hiervan al enkele voorbeelden. Zo presenteren wij met het Ouderenberaad een aantal informatieve TV-uitzendingen op RTV Sleutelstad met betrekking tot keuzes in de laatste levensjaren. Daarnaast halen we de opbrengsten op van onze regionale ambitie voor een dementievriendelijke regio. In 2019 kwamen hiervoor betrokkenen uit alle 13 gemeenten bij elkaar in de Scheppingskerk in Leiderdorp om ervaringen uit te wisselen over het werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. Straks kijken we in een Leeratelier terug op hoe het in sommige gemeenten verder is gegaan en hoe het er nu voor staat. Wat hebben de klantreizen dementie in Alphen aan den Rijn en Leiden opgeleverd en hoe heeft Leiderdorp de puzzelstukjes opgepakt? Dat belooft weer een spraakmakende avond te worden.

Op ons (‘nieuwe’) terrein Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) wordt de oogst van de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker zichtbaar. Vanuit vele organisaties in de regio zijn al goede voorbeelden gedeeld die helpen in de beweging van partijen in zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. Op onze website is hierover meer terug te lezen. Een van de JZJP-hoogtepunten waarnaar ik uit zie is onze werkconferentie Welzijn & Zorg (‘WELZO’) waarin de ambitie tot een integraal en samenhangend aanbod van zorg en het sociaal domein centraal staat. In de werkconferentie stellen we gezamenlijk vast hoe ver we al zijn in de regio, waar al verbinding tot stand is gekomen en op welke vlakken we stappen kunnen zetten. De webpagina van de conferentie is zojuist gelanceerd en te vinden via deze link: www.transmuralis.nl/welzo. Kortom veel om naar uit te zien!

Ten slotte

Voordat we het tweede half jaar in gaan, verdienen we echter met elkaar nog een heerlijke zomervakantie. Deze (altijd te korte) periode vormt voor mij elk jaar een welkom rustpunt om met gezin, familie, vrienden of bekenden in een andere setting even afstand te nemen van de waan van alledag. Een periode waarin de alledaagse vraagstukken, dilemma’s en energie gevende Transmuralisactiviteiten worden ingewisseld voor andere vergezichten en perspectieven. Dat zal voor de één thuis zijn, voor een ander op een mooie plek in Nederland (voor ons wederom het groene Friesland) en voor velen hoop ik op een inspirerende plek in het buitenland. Waar u ook bent en welke kleurcode daar ook van toepassing is, ik wens u een grenzeloos fijne vakantie toe en ben er steeds zekerder van dat we elkaar binnenkort echt weer fysiek gaan ontmoeten!

Met hartelijke groet,

Stefan