Op 1 juli organiseerde Transmuralis een themabijeenkomst via Zoom over Advance Care Planning (ACP).  

ACP stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen (en indien nodig te herzien).  Vier sprekers lichtten vanuit hun discipline de relatie met dit onderwerp (én elkaar) toe. 

Sprekers waren:

Leontine Spierings, internist-oncoloog van het Alrijne ziekenhuis,  
Dagmar Zonneveld, consulent palliatieve zorg Alrijne Ziekenhuis,
Maya Brouwer, consulent palliatieve zorg Libertas Leiden en
Wim Sleeuw, huisarts en SCEN arts.

Aan de orde kwamen thema’s als “wie heeft welke verantwoordelijkheid?”  “Hoe kan een stappenplan er uit zien?” “Wanneer voer je dit gesprek nu precies?” “Wanneer verwijs je door?” en “Het gesprek bij de huisarts”. Het feit dat palliatieve zorg bij uitstek multidisciplinaire zorg is, en dus samenwerking tussen disciplines vereist, werd onderstreept.  Uiteraard met de patiënt als middelpunt!

Het was een goed bezochte en interessante bijeenkomst.