Sinds 2016 is de palliatieve overdracht in POINT ingebouwd. De module verschijnt in de verpleegkundige overdracht, zodra het duidelijk is dat het een patiënt in de palliatieve fase betreft.

Het doel van de palliatieve overdracht is het verbeteren van de continuïteit van zorg, proactieve zorg en het optimaal aansluiten bij de wensen en prioriteiten van de patiënt. En wat blijkt: 91% van de verpleegkundigen geeft aan te ervaren dat de zorg beter aansluit op de wensen van de patiënt.

Om de palliatieve overdracht in POINT te evalueren zijn twee vragenlijsten opgesteld. Een vragenlijst voor verpleegkundigen in de ziekenhuizen die de palliatieve overdracht invullen en een vragenlijst voor wijkverpleegkundigen van (thuis)zorgorganisaties en hospices die de palliatieve overdracht ontvangen. In totaal zijn er 49 vragenlijsten ingevuld; 26 door verpleegkundigen van ziekenhuizen en 23 door wijkverpleegkundigen van (thuis)zorgorganisaties of hospices.

We hebben inzichten gekregen in de goede en minder goede aspecten van de palliatieve overdracht in POINT:

 • De palliatieve overdracht wordt over het algemeen goed ingevuld door verpleegkundigen. 43% van de verpleegkundigen in het ziekenhuis geeft aan dat het invullen van de palliatieve overdracht tussen de 10 en 15 minuten duurt en 52% geeft aan dat het invullen meer dan 15 minuten duurt. 62% van de verpleegkundigen vindt deze tijdsbesteding geen bezwaar. Ze geven aan dat het goed invullen van de overdracht belangrijk is en dat het ten behoeve van de patiëntenzorg is.
  "Ik vind dat een palliatieve overdracht duidelijk moet zijn, hier besteed ik dan ook wat meer tijd aan. Ik vind de tijdsbesteding dus prima omdat ik er ook de tijd voor probeer te nemen."
  "Prima, het hoort erbij en ik vind het fijn dit te kunnen doen voor de patiënten."
 • 86% van de verpleegkundigen in het ziekenhuis vindt het invullen van de overdracht gebruiksvriendelijk of is neutraal. Aan de ontvangende kant vindt 91% van de mensen de overdracht gebruiksvriendelijk of neutraal (leesbaar).
 • Over de inhoud van de palliatieve overdracht heeft 57% van de verpleegkundigen aangegeven dat ze altijd of meestal over de informatie beschikken die ingevuld moet worden in de overdracht. 43% geeft aan dat ze altijd of meestal de relevante informatie kwijt kunnen in de overdracht.
 • Verpleegkundigen en hospices van de ontvangende kant geven in 71% van de gevallen aan dat ze meestal een volledig ingevulde overdracht ontvangen. 81% geeft aan dat de informatie meestal klopt en 71% mist geen informatievelden met specifieke informatie. 29% geeft aan wel informatie te missen. Dit gaat voornamelijk over de sociale context. 85% van de verpleegkundigen geeft aan dat ze de overdracht meestal of altijd op tijd ontvangen.
 • De helft van de afdelingsverpleegkundigen heeft nog nooit ervaring gehad met de warme overdracht. Degene die wel ervaring hebben gehad zijn positief over de warme overdracht.
  "Wel een warme overdracht gedaan bij een patiënt die retour naar huis is gegaan en wijkverpleging ging ontvangen. Dit is voor mij als zeer prettig ervaren. Je kunt zaken nu mondeling verduidelijken. Schriftelijk zijn zaken soms moeilijk te verwoorden." "Bij vrijwel alle palliatieve patiënten heb ik persoonlijk contact met de organisatie waarnaar de patiënt wordt overgedragen."
 • 50% van de wijkverpleegkundigen heeft aangegeven dat ze wel contact opnemen met het ziekenhuis om de zorg goed af te stemmen. Ze geven aan dat degene die ze willen spreken in 65% van de gevallen altijd of meestal beschikbaar is. Wanneer ze niet bereikbaar zijn, worden ze op een ander moment teruggebeld.
 • De palliatieve overdracht met de betrokkenheid van het palliatief advies team verloopt beter dan zonder. Vooral de extra informatie wordt als waardevol ervaren.
  "Vind de overdracht erg prettig verlopen op deze manier. Soms is een warme overdracht niet van meerwaarde doordat de papieren overdracht al zo volledig is."

Door de palliatieve overdracht heeft 91% van de verpleegkundigen het gevoel dat de zorg beter aansluit op de wensen van de patiënt. We concluderen derhalve dat Point van grote meerwaarde is. De warme overdracht is een waardevolle aanvulling, zeker als het palliatief team van één van de ziekenhuizen niet betrokken is.