In oktober vorig jaar staken betrokkenen bij dementie in de gemeente Leiden de digitale koppen bij elkaar. Inmiddels zijn we goed op dreef! 

Hoe werken wij samen, met de Leidse gemeenschap, toe naar een stad waar het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed wonen is? Die vraag staat centraal bij de activiteiten die ondernomen worden.

De stadsbrede groep richt zich op thema’s als sport, cultuur, onderwijs, trainingen en communicatie. Voor dat laatste thema (communicatie) hebben wij inmiddels met behulp van de methodiek van de ‘patient journey’ de ervaringen van mantelzorgers van mensen met dementie in beeld gebracht door in gesprek te gaan.

Vanuit die ervaringen gaan wij samen met betrokken professionals en vrijwilligers op zoek naar kansen. Vervolgens werken we aan de uitvoering van de verbeteringen. De opbrengsten worden ook gedeeld met de rest van de regio zodat we van elkaar kunnen leren.