De afgelopen periode is met afgevaardigden van alle crisiszorgaanbieders (ActiVite, Alrijne, Marente, Topaz) en het zorgkantoor Z&Z gewerkt aan regionale afspraken over crisiszorg. 

De afspraken over de uitstroom en beschikbaarheid van crisisbedden hebben als doel het vergroten en het (flexibel) beschikbaar maken van de crisiscapaciteit om zo de crisiszorgvragen uit Zuid-Holland Noord op te kunnen vangen. 

De resultaten van dit overleg zijn puntsgewijs uitgewerkt en terug te lezen in de ZorgApp ZHN en op te vragen via bovengenoemde crisiszorgaanbieders.