Op 30 maart vond de aftrap plaats van een innovatieve pilot in de gemeente Katwijk: het vergroten van de kring rondom mensen met dementie en hun mantelzorger. Het doel: het versterken van de regie en het vergroten van hun kwaliteit van leven.

Hoe? Door het toepassen van de Eigen Kracht Methode.

Casemanagers signaleren regelmatig problemen in het leven van mensen met dementie. Bijvoorbeeld overbelasting van de mantelzorger, sociaal isolement en gebrek aan regie en daarmee samenhangende stress en zorgen. Tijdens de pilot worden er ‘nieuwe preventieve tools’ ontwikkeld waardoor betrokken professionals in staat zijn mensen met dementie – liefst in een zo vroeg mogelijk stadium - beter te ondersteunen en Katwijk op die manier meer dementievriendelijk maken. Dicht bij het individu, daar waar mogelijk ondersteund door de natuurlijke omgeving.

De Eigen Kracht-methodiek is een werkwijze waarbij de regie weer terug wordt gebracht bij de cliënt en zijn steunsysteem. Stichting Eigen Kracht maakt onder meer gebruik van specifieke gespreksvaardigheden en van het inzetten van de methode 'familiebijeenkomst’ waarbij de hulpvrager samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst maakt.

Tijdens de looptijd van de pilot (tot eind 2021) wordt de methodiek werkenderwijs geïmplementeerd in de begeleiding en het casemanagement van mensen met dementie en hun mantelzorgers, en alle partners die hierbij betrokken zijn. Gedurende het pilot-traject wordt de coaching verzorgd vanuit de Eigen Kracht Centrale.

In de pilot wordt samengewerkt met: ActiVite, Alzheimer Nederland, Bibliotheek, Buurtzorg, Curadomi, DSV Verzorgd Leven, Gemeente Katwijk, Marente, Welzijnskwartier, Zorggroep Katwijk, Transmuralis en TOPAZ.