De themabijeenkomst Verbinden van lijnen tussen verpleegkundigen palliatieve zorg in de 1ste en 2de lijn leverde een prachtige oogst op! Het uitwisselen van actuele ontwikkelingen werd als zeer waardevol ervaren.

Zo’n 25 zorgverleners analyseerden aan de hand van een casus wat er goed gaat in de samenwerking en waar nog werk aan de winkel is. Het resultaat: een lijst met successen, waar we trots op mogen zijn en concrete verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan. 

Als top werden onder meer de mogelijkheid van continuiteitsbezoeken en het steeds beter vinden van elkaar genoemd. Bijeenkomsten als deze dragen daaraan bij. Relevante ontwikkelingen worden gedeeld en er komt meer inzicht in elkaars taken en expertise. Ook is er de overtuiging dat het aan de kwaliteit van zorg bijdraagt als er meer rondom patiënten wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld in de vorm van een warme overdracht of ekaar consulteren. De casuïstiekbesprekingen worden zeer gewaardeerd als platform om deskundigheid te vergroten en expertise te delen.

Deze bijeenkomst was georganiseerd in het kader van de ontwikkeling van het transmuraal palliatief zorgpad, waarin we activiteiten willen verzamelen, verbeteren en verbinden.

Verbeterpunten waar het netwerk mee aan de slag kan om het zorgpad verder te verbeteren:

  • Er vinden steeds meer warme- en palliatieve overdrachten via POINT plaats, maar bij ingewikkelde casuïstiek zouden de eerste- en tweedelijns verpleegkundigen elkaar nog eerder willen contacten, zodat proactieve zorgplanning eerder opgestart kan worden. Nu wordt soms nog achter de feiten aangelopen.
  • Ervoor zorgen dat de overdrachten ook bij de palliatief verpleegkundigen terechtkomen en niet alleen in de wijk. Zo kan beter een vinger aan de pols gehouden worden.
  • Overzicht bij wie je terecht kunt als je er zelf niet uitkomt. Mogelijkheden als Palliarts en Zorgapp onderzoeken.
  • Elkaar blijven informeren/opzoeken, expertise delen.

Binnenkort start een werkgroep met 5 verpleegkundigen uit het ziekenhuis en de eerstelijn die gaat kijken hoe we opvolging kunnen geven aan de verbeterpunten. Vanwege het grote enthousiasme zullen we de themabijeenkomst Verbinden van lijnen in ieder geval voortzetten. Een mooie stap voorwaarts in de continuïteit en kwaliteit van de palliatieve zorg!