In de regio Zuid-Holland Noord worden stappen gezet om aan te sluiten bij het reeds bestaande Neuronet.

Het doel: kwalitatief goed afgestemde zorg, eenvoudig vindbaar voor patiënten, verwijzers en zorgverleners en daarmee het creëren van een optimale doorstroom tussen de 1e en de 2e lijn.

Neuronet (nu nog Haaglanden) is een stichting met als primair doel het borgen en waar mogelijk verbeteren van de 1e lijns zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. De aangesloten professionals delen kennis en kunde binnen het netwerk en komen tot onderlinge afspraken met als doel het borgen van de kwaliteit. Voor meer informatie, zie www.neuronetwerk.nl

Een werkgroep van enthousiaste 1e lijners (fysio, ergo, logo) is samen met Neuronet en Transmuralis deze aansluiting aan het voorbereiden. Ook de regio Delft is betrokken bij deze opschaling. Voor de opschaling is een subsidie bij ZonMw aangevraagd.